zaterdag 22 maart 2014

Onderzoeken, experimenteren , .... in kern 9

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’
Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes.

Uw kind maakt kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’. In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’,'gezin'.

Begrijpend lezen
In kern 9 maakt uw kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen.
Enkele voorbeelden:
Uw kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden drie uitspraken gedaan. Slechts één van de drie uitspraken past bij de zin of tekst.
Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Uw kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:
(1) De pop is van Els.
(2) Noor maakt een jurk.
(3) De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal uw kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Uw kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen
Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgen ect.


Kern 9
Hieronder vindt u geschikte oefeningen voor het verder inoefenen en herhalen van de stof uit kern 9 van Veilig Leren Lezen.

 
Spelletjes bij kern 9: Veilig en vlot:


Filmpjes: 

Werkbladen bij kern 9: 

Websites bij kern 9:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten