zondag 3 september 2017

Lezen, dat doen we zo!

Kern Start

i, k, m, s


In deze kern leert uw kind de letters i, k, m, s. Ook leert uw kind met die letters korte woordjes te maken en lezen zoals: ik, kim en mis. Daarnaast leren de kinderen onder meer het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal, regels voor het voeren van een gesprek en afspraken die gelden bij zelfstandig werken.

Verschillen tussen kinderen

Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen als ze leerjaar 1 binnenkomen. In de eerste twee weken heeft de leerkracht van uw kind de gelegenheid om te achterhalen wat elk kind al kent en kan. Kent uw kind al alle letters? Dan kan de leerkracht aan het eind van de kern een woordleestoets afnemen. Daaruit blijkt of uw kind ook vlot en correct woordjes kan lezen. Als dat zo is én tijdens de lessen blijkt dat uw kind gemotiveerd aan het werk kan blijven, kan de leerkracht ervoor kiezen om uw kind vanaf kern 1 materialen met een hoger leesniveau aan te bieden.

Tijdens de kern start werken alle kinderen nog met dezelfde materialen, maar kunnen de kinderen die veel letters kennen bepaalde taken op een hoger niveau uitvoeren.

Kinderen die juist moeite hebben met leren lezen krijgen extra instructie en begeleiding tijdens het oefenen, zodat ook zij de doelen voor eind leerjaar 1 zullen halen.

Oefenen met software, op school en thuis

Bij Veilig leren lezen hoort oefensoftware waarmee uw kind kan oefenen. De school kan hierop een schoolabonnement nemen en dit eventueel uitbreiden met een abonnement voor thuis. Met de software voor thuis oefent uw kind op dezelfde manier als op school. De oefeningen voor thuis zijn wel in een ander jasje gegoten, zodat het oefenen gevarieerd blijft.
De software bevat oefeningen voor:
 • technisch lezen en spellen (oefenen met letters, woordjes lezen en maken, zinnen lezen en begrijpen);
 • woordenschat (betekenis van woorden);
 • leesbevordering (plezier beleven aan boeken).
De leerkracht bepaalt met welke stof uw kind mag oefenen en stelt dit op school in.
Sluit aan bij de leesontwikkeling en woordenschat van uw kind
De stof waarmee uw kind oefent, sluit aan bij wat op school wordt aangeboden. Bovendien analyseert de computer, telkens wanneer uw kind met het programma technisch lezen en spellen oefent, hoe goed uw kind een bepaalde letter kent. Deze informatie wordt gebruikt om uw kind bij een volgende oefensessie een goede balans te bieden tussen stof die het al goed kent en stof die het nog meer moet oefenen. Kent uw kind al meer letters dan op school zijn aangeboden? Dan kan uw kind ook met die letters oefenen in keuzeoefeningen.

Bij het oefenen met woordenschat geeft uw kind zelf aan of het een woord al kent of nog niet. De woorden die uw kind al kent, komen minder vaak in oefeningen voor dan de woorden die het nog niet kent.
Resultaten inzien
Als de school een abonnement heeft op de thuissoftware, krijgt u van de leerkracht van uw kind een inlogcode, waarmee u toegang krijgt tot de software. Hierin zit ook een toelichting en een pagina waarop u ziet hoeveel opdrachten uw kind thuis heeft gemaakt en hoeveel daarvan goed waren.

(Voor)leestips bij kern start

U kunt uw kind abonneren op het tijdschrift maan roos vis. Dit tijdschrift bevat teksten met letters die de kinderen kennen, een pluskatern voor kinderen die al verder zijn in hun leesontwikkeling, lees- en rekenpuzzels, strips, voorleesverhalen, enzovoorts. Het verschijnt 10 keer per jaar.
Ook al leert uw kind nu zelf lezen, het blijft leuk om voorgelezen te worden! In de bibliotheek en boekhandel kan men u goed adviseren over verhalen die geschikt zijn voor kinderen in leerjaar 1.

Hierbij noemen we er enkele:
 • abc, Claudia Verhelst, ISBN 978.90.487.1886.3
 • zoek!, Jeska Verstegen, ISBN 978.90.487.1887.0
 • kijk!, Ilka Deltrap, ISBN 978.90.487.1888.7
 • weg!, Milja Praagman, ISBN 978.90.487.1889.4
 • Vrolijke versjes, Bette Westera en Jeska Verstegen, ISBN 978.90.487.1890.0
 • Het grote voorleesboek van Vos en Haas, Sylvia Vanden Heede en Thé Tjong-Khing ISBN 9789401412193
 • Het grote Annie M.G. Schmidt voorleesboek, Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp e.a. ISBN 9789045101873
 • Feodoor heeft zeven zussen, Marjet Huiberts en Sieb Posthuma ISBN 9789025740856

Tip voor spelletje bij kern start

In kern Start wordt op school een verhaal voorgelezen waarin opa, Kim en Sim op het plein op zoek gaan naar de letter 'i'. Dit kunt u thuis natuurlijk ook samen met uw kind doen! Ga op zoek naar voorwerpen die lijken op de letter 'i' of zoek woorden waarin deze letter zit. Laat uw kind eventueel zelf een andere letter noemen die u in de omgeving gaat zoeken.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten